Sạch từ tâm - Nâng tầm người Việt
Chất lượng tạo uy tín - Tươi sạch xây niềm tin
Logo và slogan của Phở Sạch

Khách quen hỏi: Sạch từ Tâm… là Sạch thế nào vậy Mr Ben? Không biết Khách hỏi thật hay hỏi chơi nhưng Mr Ben vẫn phải trả lời đầy đủ:

“Sạch từ Tâm là Sạch từ bên trong(tâm) - trong quá trình làm ra tô Phở đều phải Sạch, Sạch cả những cái mà khách hàng không thấy (không thể thấy), vì Sạch những cái khách hàng thấy thì gần như ai cũng làm được (nếu họ muốn). Nhưng Sạch cả những gì mà khách hàng không thấy thì chỉ có Tâm Sạch mới làm được, Tâm Sạch mới không bị lợi nhuận che mờ mắt và chỉ khi đó mới có thể cung cấp cho khách hàng những món ăn ngon và bổ dưỡng được ạ.

Có rất nhiều Kiểu Ngon, nhưng thực khách muốn Ngon kiểu Sạch thì hãy đến Phở Sạch ạ.

Mr Ben