Sạch từ tâm - Nâng tầm người Việt
Chất lượng tạo uy tín - Tươi sạch xây niềm tin
Phở Thưởng Thức
(Đặc biệt)
Phở Gà
Cơm chiên dưa bò
Phở Sung Sức
(Bắp/ Tái/ Nạm/ Gầu/ Gân/ Viên)
Phở xào bò
Mì bò xào cải